WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE FEDERATIE

Dit is de site van volkstuinencomplex federatie, in Duivendrecht.

Een oase van rust en schoonheid maar ook het leukste volkstuinencomplex onder de rook van Amsterdam. Dit park is opgericht in 1955. In totaal zijn er op het terrein 210 tuinen. Tevens zijn wij het enige tuincomplex wat elektriciteit heeft en sommige huisjes hebben een telefoonaansluiting. dat betekent dat er ook internet aan te sluiten is.! 

Wat is een volkstuin?
 Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober. 
 Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren". 
 Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.
 Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust. 
Veel plezier op onze website
Het bestuur 

Wordt u opgenomen cq geopereerd in een ziekenhuis?
Of is iemand ons ontvallen.
GEEF HET door aan het bestuur, deze geeft het weer door aan Gerard Vink onze ziekenbezoeker
per e-mail: federatie@xs4all.nl

emailadres Tuincommissie: tuincommissie@xs4all.nl
emailadres redactiecommissie: redactie.federatie@gmail.com

 

26 AUGUSTUS 2018

er zijn weer huisjes te koop!!

 

5 maart 2018

Het tuinschema 2018 staat nu on-line

 

2 maart 2018

Beste leden,

Vanaf 1 Maart zijn de kettingen weer van de toegangshekken bij de van Ossbrug en de ingang bij Nieuw-Vredelust afgehaald.
Tot 1 April dienen de hekken nog wel op slot te worden gedraaid na binnenkomst en bij vertrek vanaf het complex.

Bijvoorbaat dank voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groet ,

Het bestuur

 

5 NOVEMBER
laatste nieuws volkstuinen klik op

 

https://m.facebook.com/bedreigdevolkstuinen

 


10 september 2017

nieuwe huisjes in de verkoop

 

1 JUNI 2017

ENQUETE JUNIBLAD INVULLEN. KIJK BIJ fEDERATIEBLAD.

 

20 maart 2017

beste tuinleden het nieuwe tuinschema staat weer op onze website.

 • Bij het niet voldoen aan de oproep, zonder kennisgeving aan de betreffende commissie, wordt door het bestuur op aangeven van de commissie een administratiebedrag van
  € 25,00 opgelegd.
  Tevens wordt voor elk niet gewerkte uur € 25,00 in rekening gebracht.!!
  Ziek of verhinderd voor algemeen werk ? Bel dan Zaterdags tussen 9.00 en 10.00 uur met de Tuincommissie op nummer ATTENTIE. 06 13 59 16 11
  En maak meteen een nieuwe afspraak
  DE WERKBEURTEN STARTEN OM 9.00 UUR

 

28 januari 2017

Verzekeringen:   Zomerhuisjes/ Tuinhuisjes
Hierbij een uitleg waarvoor u bent verzekerd.
Brand /Storm:
Enkele huisjes hebben een herbouwwaarde van maximal 11.345,- De maximale schadevergoeding zal dan ook 11.345,- bedragen, mits de totale verzekerde som voor alle huisjes toereikend is. De premie wordt berekend over een verzekerde som van 9.189,- per huisje.Het is in het algemeen zo, dat een verzekerde geen voordeel mag hebben van een schade: de uitkering kan dus nooit hoger zijn dan de daadwerkelijke schade. Dat is wettelijk niet eens toegestaan! De waarde van het huisje wordt door een expert vastgesteld vlak voordat het “evenement” (= schade) plaatsvindt. Ook wordt uitsluitend de daadwerkelijke schade vergoed; de clausule is ingebouwd om onderverzekering voor het beperkt aantal duurdere huisjes te voorkomen. Nieuwe taxaties zijn mogelijk, deze kosten bedragen 85.-
Inbraak:
In geval van diefstal of poging daartoe dienen sporen van buitenbraak aan het gebouw of sporen van braak aan het perceelgedeelte waarin de inboedel zich bevindt te worden aangetoond.
Maximaal 454.- per huisje verzekerd Gedurende de periode 01/10 tot 01/04 elk jaar, zijn audiovisuele apparatuur en aggregaten niet tegen diefstal verzekerd. Op deze verzekering is tevens het “ Clausule blad terrorismedekking bij NHT”  van toepassing.
Glas:
In geval van glasschade, deze wordt vergoed/ vervangen door een soortgelijk (kwaliteit) materiaal.
Voor alle schades kunt u terecht in de bestuurskamer voor een schadeformulier.
Penningmeester.

verplichte werkuren afkoop van drie naar maximaal twee werkbeurten 135,00 euro.
dit voorstel is op de algemene ledenvergadering aan genomen!

 

28 januari 2017

 

uitleg jaarnota

klik op bovenstaande linkinschrijving nieuwe leden.
regelmatig krijgen we mailtjes van mensen die zich willen laten inschrijven, dit kan alleen in de periode dat het tuinseizoen geopend is, van 1 april tot en 1 oktober.
dit kan alleen door persoonlijk naar de bestuurskamer te komen op zaterdag tussen 10.00 uur en 11.00 uur. de eerste betaling is bij inschrijving. betalingen voor 1 april van nieuwe kandidaatleden worden niet geaccepteerd.
na een maand op de ballotagelijst te hebben gestaan zonder tegenstemmen is men kandidaatlid en kan men in aanmerking komen voor een tuinhuis.
zolang men op de kandidaatlijst staat moet er elk jaar 15,00 Euro lidmaatschap geld betaald worden, dit bedrag moet elk jaar voor 1 maart op de rekening van de federatie gestort zijn, bij te late betaling wordt men onder aan de kandidatenlijst geplaatst.

 

het bestuur.KIJK BIJ HET LAATSTE NIEUWS
UPDATE STAND VAN ZAKEN DE NIEUWE KERN

 

het nieuwe federatieblad is nu ook on-line te lezen, alsmede de fotoreportage zie de link rechts


Email: Tuincommissie

HEEFT U EEN VERHAAL OF MELDING VOOR HET CLUBBLAD, DAN KUNT U DAT OPSTUREN PER MAIL redactie.federatie@gmail.com
OF PER BRIEF IN DE BRIEVENBUS VAN DE BESTUURSKAMER.

Foto Tuin Maggie

 

LET U WEL OP DAT DE WERKBEURTEN OM 9.00 UUR BEGINNEN !

 

28 januari 2017
Nog een maand en dan begint het tuinseizoen weer.!
Kandidaatleden let op uw 15 Euro BETALING moet voor 1 MAART op de rekening van de Federatie
staan! Bij te late betaling wordt u onder aan de wachtlijst geplaatst!
HET BESTUUR.

Het wachtwoord voor de WIFI is; federatie1955

"Oproep Algemeen werk"

De leden die tuinbeurten hebben afgekocht hoeven uiteraard nog maar drie werkbeurten te
voldoen, geef op tijd aan welke datum uw voorkeur heeft, dit dient u aan de Tuincommissie door te geven.

Bel dan Zaterdags tussen 9.00 uur en 10.00 uur naar de Tuincommissie op nummer;

06-13591611
En maak meteen een nieuwe afspraak!