WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE FEDERATIE

Dit is de site van volkstuinencomplex federatie, in Duivendrecht.

Een oase van rust en schoonheid maar ook het leukste volkstuinencomplex onder de rook van Amsterdam. Dit park is opgericht in 1955. In totaal zijn er op het terrein 210 tuinen. Tevens zijn wij het enige tuincomplex wat elektriciteit heeft en sommige huisjes hebben een telefoonaansluiting. dat betekent dat er ook internet aan te sluiten is.! 

Wat is een volkstuin?
 Een volkstuin is een stukje grond waarop men siergewassen en/of groente mag telen en waarop men veelal ook nog een huisje mag plaatsen, waarin men dan kan overnachten in de periode van april tot oktober. 
 Het belangrijkste aspect van een volkstuin is echter "het tuinieren". 
 Tuinieren op een volkstuinpark is een actieve recreatie waarbij de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar uitstrekken tot het terrein van het gehele tuinpark.
 Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust. 
Veel plezier op onze website
Het bestuur 

Wordt u opgenomen cq geopereerd in een ziekenhuis?
Of is iemand ons ontvallen.
GEEF HET door aan het bestuur, deze geeft het weer door aan Gerard Vink onze ziekenbezoeker
per e-mail: federatie@xs4all.nl

emailadres Tuincommissie: tuincommissie@xs4all.nl
emailadres redactiecommissie: redactie.federatie@gmail.com

15 JUli 2016

voorstel: verplichte werkuren afkoop van drie naar maximaal twee werkbeurten 135,00 euro.
dit voorstel is op de algemene ledenvergadering aan genomen!

11 september 2016

Huisjes staan weer te koop, kijk bij aanbieding huisjes

 

 

16 maart 2016

 

verklaring verzekeringen tuinhuisjes.

 

nog een paar weken dan begint het tuinseizoen weer. naar verwachting zullen er weer huisjes in de verkoop gaan , deze zullen dan medio april op onze website geplaatst worden.

het bestuur.

 

6 maart 2016

het nieuwe tuinwerkrooster staat nu on-line.

 

 

4 MAART 2016


DE KANDIDATENLIJST IS BIJGEWERKT, BETALINGEN TOT EN MET 1 MAART ZIJN VERWERKT.
BETALINGEN DIE ONTVANGEN WORDEN NA 1 MAART DAARVAN WORDEN DE KANDIDATEN VOLGENS DE REGLEMENTEN ONDER AAN DE LIJST GEPLAATST.

HET BESTUUR

 


26 februari 2016

inschrijving nieuwe leden.
regelmatig krijgen we mailtjes van mensen die zich willen laten inschrijven, dit kan alleen in de periode dat het tuinseizoen geopend is, van 1 april tot en 1 oktober.
dit kan alleen door persoonlijk naar de bestuurskamer te komen op zaterdag tussen 10.00 uur en 11.00 uur. de eerste betaling is bij inschrijving. betalingen voor 1 april van nieuwe kandidaatleden worden niet geaccepteerd.
na een maand op de ballotagelijst te hebben gestaan zonder tegenstemmen is men kandidaatlid en kan men in aanmerking komen voor een tuinhuis.
zolang men op de kandidaatlijst staat moet er elk jaar 15,00 Euro lidmaatschap geld betaald worden, dit bedrag moet elk jaar voor 1 maart op de rekening van de federatie gestort zijn, bij te late betaling wordt men onder aan de kandidatenlijst geplaatst.

 

het bestuur.

 


29 JANUARI 2016

 

kIJK VOOR INFORMATIE OVER HET BAGGEREN BIJ HET LAATSTE NIEUWS. ZIE HET KNOPPENMENU RECHTS VAN DEZE PAGINA

 

18 januari 2016

Hierbij een mededeling:  Electra standen jaarnota 2016.

De totaal bedragen op een aantal Nota’s zijn wel berekend op de elektrastand van 2014/2015 maar de stand van 2013 is blijven staan door een fout in de formules.

Betreffenden  worden hierover gemaild met een gecorrigeerde nota, degene waar geen e-mailadres bekend van is zal de nota per post ontvangen.

M.v.g. Penningmeester.

 

 

 

 

8 OKTOBER 2015

KIJK BIJ HET LAATSTE NIEUWS
UPDATE STAND VAN ZAKEN DE NIEUWE KERN

 

 

1 oktober 2015

kijk bij het laatste nieuws voor de winterbewoning

 

3-9-2015

KIJK BIJ HET LAATSTE NIEUWS OVER DE BOUWPLANNEN NIEUWE KERN.

 

13-8-2015

het nieuwe federatieblad is nu ook on-line te lezen, alsmede de fotoreportage zie de link rechts

 

22-7-2015

"  VAN DE TUINCOMMISSIE  "


Na het tuinseizoen moet er weer worden gebaggerd, voor een betere waterkwaliteit en een goede doorstroming van de sloten.
U kunt dit zelf doen en dit aanmelden op zaterdagochtend in het werkhok van 09.00 tot 10.00uur, of dit laten doen. De kosten bedragen dan 12 euro en voor een hoektuin met twee kanten een sloot  24 euro.
Als U het wilt laten doen, kunt U dit ook opgeven  zaterdagochtend van 08.30 tot 09.30 uur  bij Andre Hillebrand in het werkhok.
Aan het eind van het seizoen wordt er begonnen met baggeren en vanaf 1 november volgt controle hierop.
Als er niet is gebaggerd , krijgt U een boete van 25 euro en wordt er alsnog gebaggerd door de baggeraar.
Dat  gaat U dan 15 euro kosten en voor een hoektuin 25 euro .
                             De Tuincommissie.
Email: Tuincommissie

18-7-2015

oproep!

 

wij zijn op zoek naar iemand die gedurende de zomermaanden op zondag tussen 11.00 uur en 12.00 uur toezicht wil houden op de perscontainer van wat wel en niet gestort kan worden in de containers.
joop wil het toezicht op de perscontainer graag overdragen en zijn opvolger wegwijs maken.

hierbij willen we joop bedanken voor het toezicht houden van de containers in de afgelopen jaren.

het bestuur.

 

15 JULI 2015


laatste nieuws
het bestuur is aangevuld met een algemeen functionaris, het is joke schuurman tuin 23
het bestuur heet haar van harte welkom .

 

tevens is er een nieuwe Elektricien, het is Brian van Benten.
er is ook een geheel vernieuwde redactie commissie
Peter Oosterhout
Emma Veenstra
EVERT KUIJT
MARCO OVERBEEK

ALLEN VAN HARTE WELKOM!

HEEFT U EEN VERHAAL OF MELDING VOOR HET CLUBBLAD, DAN KUNT U DAT OPSTUREN PER MAIL redactie.federatie@gmail.com
OF PER BRIEF IN DE BRIEVENBUS VAN DE BESTUURSKAMER.


8-6-2015

De tuinleden hebben een nieuwe voorzitter gekozen, het is de heer bart verburg.
het bestuur wenst hem succes en een prettige samenwerking met alle tuinlieden toe.

 

 

 

16-5-2015

AANKONDIGING KLIK OP DE TEKST!

 

agendapunt tuincommissie:

voorstel: verplichte werkuren afkoop van drie naar maximaal twee werkbeurten 135,00 euro.
toelichting volgt op de algemene ledenvergadering 6 juni. a.s.

 

 

11-05-2015

Foto Tuin Maggie

 

25-05-2015

ER ZIJN HUISJES IN DE VERKOOP! KIJK BIJ AANBIEDING HUISJES.

 

22-04-2015

CONVOCATIE

Geachte tuinleden,

Hiermee nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2015, welke zal worden gehouden op:
Zaterdag 25 April 2015, aanvang 13:00 uur in het verenigingsgebouw van de Federatie.
Op de komst van u allen wordt gerekend en het bestuur wenst u een zeer prettige en ontspannen vergadering toe!

Het Bestuur

 

31-03-2015
Beste tuinders, het tuinseizoen gaat morgen weer beginnen, zo ook de tuinwerkbeurten, het nieuwe schema is online.
Hier ziet u wanneer u een werkbeurt moet verrichten, het schema komt zo spoedig mogelijk ook bij de diverse ingangen op de mededelingen borden te hangen.

LET U WEL OP DAT DE WERKBEURTEN OM 9.00 UUR BEGINNEN !

 

13-02-2015
Nog anderhalve maand en dan begint het tuinseizoen weer.!
Kandidaatleden let op uw 15 Euro BETALING moet voor 1 MAART op de rekening van de Federatie
staan! Bij te late betaling wordt u onder aan de wachtlijst geplaatst!
HET BESTUUR.

Het wachtwoord voor de WIFI is; federatie1955

"Oproep Algemeen werk"

De leden die tuinbeurten hebben afgekocht hoeven uiteraard nog maar twee werkbeurten te
voldoen, geef op tijd aan welke datum uw voorkeur heeft, dit dient u aan de Tuincommissie door te geven.

Bel dan Zaterdags tussen 9.00 uur en 10.00 uur naar de Tuincommissie op nummer;

06-13591611
En maak meteen een nieuwe afspraak!